Déan Cuardach ar Bhunachar Sonraí na bPaitinní

Bronann paitinn ar an sealbhóir, ar feadh tréimhse theoranta, an ceart chun daoine eile a eisiamh ó úsáid a bhaint as an aireagán faoi phaitinn, (nó é a dhéanamh, a úsáid nó a dhíol), seachas le toiliú úinéir na paitinne. In 2003, sheol Oifig na bPaitinní a gcuardach ar líne clár agus bunachar sonraí a cheadaíonn rochtain saor in aisce agus gan teorainn ar chlár agus ar bhunachair shonraí Oifig na bPaitinní. Cuireann an córas ar chumas daoine rochtain a fháil ar Chlár na bPaitinní agus ar Bhunachair Shonraí na bPaitinní, ina bhfuil faisnéis shonrach faoi phaitinní sonracha arna bhfoilsiú, agus ar Bhunachar Sonraí an Deimhnithe Fhorlíontaigh Cosanta (SPC), a bhaineann go sonrach le feidhmchláir SPC.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,