Féach ar Thuarascáil Mhonatóireachta Spóirt

Seo an ceathrú tuarascáil de chuid Mhonatóireacht Spóirt na hÉireann (‘Irish Sports Monitor’), arna foilsiú ag an gComhairle Spóirt). Déanann an tuarascáil rannpháirtíocht daoine fásta sa spórt agus i ngníomhaíocht fhisiciúil a thomhas agus í a chur i gcomparáid le faisnéis a foilsíodh roimhe seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,