Tar ar eolas faoi thionscnamh Lingchlár

Cuireann Lingchlár rohga 220 cúrsa saor in aisce páirtaimseartha sa bhreisoideachas idir leibhéal teastais, céime agus iarchéime ar fáil. Eascraíonn cáilíochtaí as gach cúrsa in earnálacha fiontair ar a bhfuil borradh ag teacht agus óna dteastaíonn pearsanra ag a bhfuil scileanna, lena n-áirítear teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC); an earnáil fearais leighis; ceimic chógais bhithchógais; fuinneamh glas; seirbhísí idirnáisiúnta airgeadais; agus an earnáil bhia agus dí. Ina theannta sin, tá cáilíochtaí ar fáil i scileanna trasfhiontair, ar nós Six Sigma; Córais Lean agus Cháilíochta; díolacháin; tionscnamh gnó agus fiontraíocht.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: