Tús a chur le Gnó Bia

Tá fáil ar líon acmhainní do dhaoine a bhfuil sé beartaithe acu gnó bia a oscailt in Éirinn: Chun teacht ar fhaisnéis bhunúsach ar thús a chur le gnó, féach anseoChun teacht ar fhaisnéis ón mBord Bia faoi ghnó bia a thosú, lena n-áirítear faisnéis ar airgeadas agus ar mhargaíocht, cliceáil anseoChun teacht ar chúnamh faoi conas gnó rathúil easpórtála bia a chruthú agus a reáchtáil (ó Chlár FoodWorks), féach anseoChun teacht ar fhaisnéis faoi rialáil Thionscal an Bhia, cliceáil hereBaineann ríthábhacht le dea-chleachtais sábháilteachta agus sláinteachais maidir le haon ghnó bia d’fhonn sláinte tomhaltóirí a chosaint. Is faoi chúram oibreoir an ghnó bia atá an bhunfhreagracht as sábháilteacht bhia. Cliceáil here chun teacht ar bhreis faisnéise ó Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann. Chun teacht ar bhreis faisnéise ar dheiseanna féideartha cistithe, cliceáil anseo do Bhoird Fiontar Áitiúla agus anseo for chun teacht ar fhaisnéis ar Thionscadal Trasteorann Comhairle agus Faisnéise Borderwise. Bíonn fáil, go ginearálta, ar fhaisnéis shonrach ar thacaíochtaí féideartha gnó anseo.Tá fáil ar phleananna samplacha gnó ó líon eagraíochtaí. Tá fáil ar dhá phlean gnó shamplacha anseo agus anseo.

Tagged with: , ,