Staidéar in Éirinn

Tógtar an clú domhanda atá ar Éirinn mar gheall ar oideachas ardchaighdeáin ar an mbonn daingean tiomantais do shármhaitheas. Tá fáil ar líon acmhainní d’aon duine ar mian leo tabhairt faoi bhreisoideachas nó faoi ardoideachas. Féadtar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna a rochtain anseo Tá fáil ar fhaisnéis ghinearálta ar Oideachas agus ar Oiliúint in Éirinn ag title=”Faisnéis do Shaornáigh” href=”http://www.citizensinformation.ie/en/education/”>www.citizensinformation.ie. Tá fáil ar fhaisnéis ar institiúidí Tríú Leibhéil in Éirinn anseo. Is iad an tÚdarás um Ard-Oideachas an comhlacht pleanála agus beartais reachtúil d’ardoideachas agus taighde in Éirinn. Aimsigh níos mó faisnéise faoin HEA anseoLeag na hinstitiúidí ardoideachais i bPoblacht na hÉireann don CAO an tasc lena mbaineann iarratais a phróiseáil go lárnach dá gcúrsaí fochéime céad bhliana. Iontráil láithreán an CAO anseoIs é Qualifax Bunachar Sonraí Náisiúnta Foghlaimeoirí na hÉireann. Is é “an t-ionad ilfhreastail” le haghaidh foghlaimeoirí a chuireann faisnéis chuimsitheach ar fáil ar chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais agus ar chúrsaí oiliúna. Iontráil Qualifax anseoChun teacht ar bhreis faisnéise ar thacaíocht airgeadais do bhreisoideachas agus d’ardoideachas, féach www.studentfinance.ie. Tá breis faisnéise ar fáil ó www.citizensinformation.ieChun iarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn, cliceáil anseoAimsigh na híosphointí táscacha a theastaíonn chun Cúrsaí Tríú Leibhéal a Iontráil anseo. D’fhorbair Fiontraíocht Éireann láithreán gréasáin le lámh chúnta a thabhairt do mhic léinn idirnáisiúnta ar mian leo staidéar a dhéanamh in Éirinn. Iontráil an láithreán seo anseoChun teacht ar fhaisnéis ar aitheantas cáilíochta, féach hereChun teacht ar fhaisnéis ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí, cliceáil anseo

Tagged with: ,