Tuarascálacha Teagmhais agus Tuarascálacha Tógála a sheoladh ar aghaidh chuig an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta

De réir an dlí, ní mór timpistí san ionad oibre a thuairisciú leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, a luaithe is féidir. Ní mór Tuarascálacha Tógála a sheoladh ar aghaidh sula dtosaíonn obair thógála. Féadtar na tuarascálacha seo a sheoladh ar aghaidh ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: