Foirm Éilimh Dhócmhainneachta a Sheoladh

Is é cuspóir na Scéime Íocaíochtaí Dócmhainneachta, a oibríonn faoin Acht um Chosaint (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984, a d’eascair, ar a uain sin, ó Threoir 987/80 ón gComhairle Eorpach, teidlíochtaí áirithe pábhunaithe gan íoc a chosaint atá dlite d’fhostaithe i gcás dhócmhainneacht a bhfostóra. Áirítear leis na teidlíochtaí seo, pánna, pá saoire, pá breoiteachta, pá in ionad an fhógra íosta mar gheall ar na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973-2001, agus roinnt ranníocaíochtaí pinsin. Ní mór go ndéanfaidh ionadaí an fhostóra gach iarratas ar theidlíochtaí faoin scéim íocaíochtaí dócmhainneachta agus ní mór iad a sheoaldh ar aghaidh ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,