Seol Cuótaí ar aghaidh le haghaidh Gnó Údaráis Áitiúil

Tugann Údaráis Áitiúla cuireadh do sholáthróirí luachana a sholáthar do roinnt soláthairtí agus seirbhísí, lena n-áirítear gléasra ar cíos agus uirlisí ar cíos. Is é laquotes.ie an réiteach luachana ar líne a forbraíodh leis an bpróiseas bliantúil luachana a chuíchóiriú agus fíor-shochair a chruthú d’Údaráis Áitiúla agus do sholáthróirí araon. Baineann 33 Údarás Áitiúil leas as an áis seo. Tá fáil ar cheistneoir ar líne Réamhcháilíochta le haghaidh soláthróirí cláraithe.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,