Áis Chuardaigh Trádmhairc

Is é trádmharc an bealach ina sainaithníonn gnó a gcuid earraí nó seirbhísí agus iad a idirdhealú ó earraí agus seirbhísí a chuireann gnó eile ar fáil. Sula ndéantar iarratas ar thrádmharc, b’fhéidir gur fiú tabhairt faoi chuardach lena chinntiú cibé acu ar cláraíodh nó nár cláraíodh a chomhionann de thrádmharc nó an bhfuil nó nach bhfuil a chomhionann de thrádmharc ina ábhar d’iarratas atá ar feitheamh. Déanfar tosaíocht d’aon trádmharc den chineál sin, i.e. cearta a bronnadh roimhe seo agus d’fhéadfadh seo bheith mar an bunús le haghaidh diúltú cláraithe. Ceadaíonn an áis seo d’úsáideoirí Chlár agus Bhunachar Sonraí na dTrádmharc a chuardach ar líne. Is ar mhaithe le cuspóirí faisnéise amháin iad rochtain ar líne ar na cláir agus ar na bunachair shonraí amháin.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,