Beartas Twitter

Déanann Aonad Beartais Ríomhrialtais na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cuntas Twitter @govdotie a bhainistiú. Cuimseoidh tvuíteanna forbairtí i seirbhísí Ríomhrialtais agus i seirbhísí bainteacha. Féadtar atvuíteanna a úsáid leis na fógraí oiriúnacha ábhartha a thabhairt chun solais, go háirithe iad siúd ag comhlachtaí eile Rialtais. Is gnách go nuashonrófar ár gcuntas Twitter agus go ndéanfar monatóireacht air le linn uaireanta oifige – ó Luan go hAoine. Cuirimid fáilte roimh gach teachtaireacht agus léifimid gach ceann díobh @messages. Go ginearálta, áfach, mar gheall ar chosc ar acmhainní, ní bheimid in ann freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht a sheoltar. Ní bheidh dualgas ar @govdotie aon duine dár lucht leanúna a leanúint. Má leanaimid cuntas Twitter, ní hé sin le rá go dtugaimid formhuiniú d’aon sórt. Ní mheastar gurb ionann teachtaireacht a sheoladh trí Twitter agus dul i dteagmháil leis an Roinn ar mhaithe le cuspóirí oifigiúla agus ní bheidh dualgas orainn chun monatóireacht a dhéanamh ar iarratais ar fhaisnéis nó chun freagra a thabhairt ar iarratais ar fhaisnéis tríd an gcainéal Twitter. Ina ionad sin, féach ar ár sonraí teagmhála ag http://www.gov.ie/contact-us/ do cheisteanna Ríomhrialtais nó http://per.gov.ie/ le haghaidh ceisteanna ginearálta Roinne. Tá @govdotie á oibriú ag státseirbhísigh, agus sinn amhlaidh, ní féidir linn páirt a ghlacadh i gceisteanna lena mbaineann polaitíocht pháirtithe. An tAonad Beartais Ríomhrialtais, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Feabhra 2012.egov@per.gov.ielean sinn @govdotie

Tagged with: