Úsáid Táscaire Incháilitheachta an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil

Tá an Bord um Chúnamh Dlíthiúil freagrach as cúnamh agus comhairle dlí a chur ar fáil do cheisteanna dlí shibhialta do dhaoine nach bhfuil in ann a leithéid de sheirbhísí a chistiú óna n-acmhainní féin. Ní chuireann an Bord um Chúnamh Dlíthiúil cúnamh dlí i gceisteanna coiriúla. Tá ag an mBord táscaire ar líne a chabhróidh leat lena dheimhniú an dócha go mbeidh tú incháilite do chúnamh dlíthiúil i dtaobh cúrsaí airgeadais de. Ní thugann an táscaire ráthaíocht i leith incháilitheacht airgeadais le haghaidh seirbhísí dlíthiúla. Ní ghníomhaíonn sé ach mar threoir. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: