Úsáid Uirlisí Gnó Ar Líne ó Bhord Fiontar Cathair Bhaile Átha Cliath

Cuireann Bord Fiontar Cathair Bhaile Átha Cliath uirlisí gnó ar líne ar fáil atá dírithe ar chabhrú le húsáideoirí gnó a reáchtáil, lena n-áirítear cabhrú le margaí a shainaithint, bheith brabúsach agus pleananna gnó a ullmhú. Sa mhullach air sin, cuireann an Bord uirlis idirghníomhach oiliúna ar fáil. Bíonn go leor smaointí, leideanna agus teimpléid réamhullmhaithe i ngach seisiún chun cabhrú leat Plean Gníomhaíochta a shaindearadh do do ghnólacht. Is bealach áisiúil agus rúnda iad na seisiúin ar líne saor in aisce seo chun do ghnólacht a fhorbairt agus d’fheidhmíocht gnó a fheabhsú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,