Úsáid Meastóir Ar Líne Táille Thacsaí

Tá an Stiúrthóireacht um Rialáil Tacsaithe freagrach as feidhmiú fheidhmeanna an Údaráis Náisiúnta Iompair faoin Acht um Rialáil Tacsaithe, 2003. Ligeann an láithreán gréasáin seo d’úsáideoirí tacsaithe táillí measta tacsaithe a ríomh trí Mheastóir Táillí ar líne. Cuireann an Meastóir Táillí táille tháscach ar fáil trí fhad a iolrú, arna chruthú ag Google Maps, ó na pointí a roghnaigh tú, faoin táille uasta náisiúnta ábhartha, agus cuirtear san áireamh aon táillí breise, e.g. táillí ar phaisinéirí breise. Mar gheall go mbeidh an táille uasta náisiúnta thacsaí athraitheach, bunaithe ar thosca ar nós am an lae, tá sé ríthábhachtach go gcuireann úsáideoirí faisnéis chruinn ar fáil maidir le gach réimse riachtanach sonraí.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: