Úsáid Seirbhísí Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Cuireann Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim comhdú agus íocaíocht leictreonach breis agus 21 cáin agus dleacht éagsúil ar fáil le haghaidh cliaint ghnó, lena n-áirítear:

 1. Cáin Ioncaim: Foirm 11
 2. Cáin Chorparáide: Foirm CT1
 3. ÍMAT Fostóirí: P30anna Míosúla agus P35anna Bliantúla agus Foirmeacha P45 agus P46
 4. CBL: VAT3anna démhíosúla, Tuairisceán Bliantúil Sonraí Trádála (RTD) VIES & INTRASTAT; CBL ar Ríomhthráchtáil
 5. Cáin Chonarthaí Iomchuí: C35 bliantúil agus RCT 30 míosúil
 6. Tobhach Comhshaoil, Tuairisceáin Dleacht Ghealladóireachta
 7. Cáin Chláraithe Feithiclí
 8. Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta: IT38
 9. Imeachtaí Trasghluaiseachta Chustaim (NCTS), Aisíocaíochtaí Trádálaí Easpórtála CAP
 10. Treoir an AE maidir le CoigiLteas
 11. Próiseáil Uathoibrithe Iontrála (AEP)
 12. Seirbhísí le haghaidh Institiúidí Airgeadais, lena n-áirítear DWT, SSIA, DIRT, IUT, LAET & Treoir an AE maidir le Coigiteas
 13. Ríomhstampáil
 14. Cáin Aerthaistil
 15. Déanann an ROS Deimhnithe Creidmheas Cánach a sheachadadh d’fhostóirí go leictreonach agus ligeann siad do chustaiméirí an ROS agus dá ngníomhairí féachaint ar shonraí faoina gCuntas Ioncaim.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,