Úsáid Seirbhís ÍMAT Aon Tráth Aon Lá na gCoimisinéirí Ioncaim (‘PAYE Anytime‘)

Is é ÍMAT Aon Tráth Aon Lá Seirbhís Ar Líne Choimisinéirí Ioncaim na hÉireann d’fhostaithe. Cuireann an áis idirghníomhach seo modh tapa, slán agus costéifeachtúil ar fáil do dhaoine a íocann cáin faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), chun a gcuid cánach a bhainistiú ar líne.Féadfaidh úsáideoirí cláraithe:

 • Féach ar do thaifead cánach
 • Réimse fairsing creidmheasanna cánach a éileamh: muirir sheirbhíse, suibscríbhinní ceardchumainn agus Creidmheas Cíosa etc.
 • Déan iarratas ar aisíocaíochtaí cánach, lena n-áirítear costais sláinte
 • Ioncam breise a dhearbhú
 • Iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú dliteanas cánach do bhlianta roimhe seo
 • Creidmheasanna idir tú féin agus do chéile a ath-leithdháileadh
 • Do chomhfhreagras a sheol tú chuig na Coimisinéirí Ioncaim a rianú

I measc na Sochar lena mbaineann Seirbhís ÍMAT Aon Tráth Aon Lá a úsáid, tá an méid a leanas:

 • Do ghnóthaí féin cánach a bhainistiú ar bhealach tapa, furasta, saor in aisce agus slán
 • Nuashonrú láithreach do chreidmheasanna cánach
 • Aisíocaíochtaí meara
 • Rochtain shlán 24 x 7 x 365
 • Neamhdhíobhálach don chomhshaol

Ní féidir le líon beag custaiméirí athbhreithniú a éileamh trí leas a bhaint as ÍMAT Aon Tráth Aon Lá, ar nós iad seo a leanas>

 • Daoine a roghnaigh na Coimisinéirí Ioncaim chun Tuairisceán Ioncaim a chomhlánú (Foirm 12)
 • Custaiméirí atá cláraithe do Cháin Ioncaim agus a bhfuil ioncam acu atá faoi réir ÍMAT chomh maith
 •  

  Téigh chuig an tseirbhís seo anois

  Tagged with: ,