Úsáid Áis Ríomhfhoghlama na Seirbhíse Tacaíochta d’Oideachas Speisialta (SESS)

Is í feidhm na Seirbhíse Tacaíochta d’Oideachas Speisialta (SESS) feabhas a chur ar cháilíocht na foghlama agus an teagaisc maidir le soláthar oideachais speisialta. Éascaíonn an SESS cur chuige comhpháirtíochta maidir le forbairt leanúnach ghairmiúil a chur ar fáil do mhúinteoirí. Is foirm amháin thacaíochta an láithreán ríomhfhoghlama seo a chuireann an SESS ar fáil.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,