Úsáid Láithreán Gréasáin Ríomhfhoghlama an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte

Cuireann an láithreán gréasáin seo clár ríomhfhoghlama ar fáil atá in ainm is tacú leat agus d’eolas ar an Acht Meabhair-Shláinte, 2001 a nuashonrú. Tá an láithreán in ainm is tacú le tabhairt isteach oiliúna san Acht agus chun tacú le gairmithe cúram sláinte agus a n-eolas agus a bhfeasacht ar an Acht a nuashonrú. Ina theannta sin, tá súil ag an gCoimisiún go mbeidh rochtain ag cách ar an láithreán, lena n-áirítear úsáideoirí seirbhíse agus an pobal ginearálta, agus go méadófar an tuiscint ar reachtaíocht mheabhairshláinte.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,