Foirmiúlacht um Thuairisciú Soithigh

Forbraíodh SafeSeas Ireland chun nádúr an riaracháin a chlaochlú, chun an t-ualach téipe deirge atá ar an tionscal muirí a laghdú agus chun seachadadh seirbhíse a dhéanamh ar bhealach níos fusa agus níos éifeachtúla. Éascaíonn an tionscadal seo malartú leictreonach teachtaireachtaí loingseoireachta idir an Tionscal Muirí agus údaráis mhuirí Éireannacha agus le Ballstáit AE eile. Féadfaidh úsáideoirí údaraithe amháin an tseirbhís seo a úsáid.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: