Féach ar Threoir maidir le hIascaireacht in Éirinn

Bunaíodh Iascaigh Intíre Éirinn (IFI) an 1 Iúil 2010 i ndiaidh chónascadh an Phríomh-Bhoird Iascaigh agus na seacht n-iarBhord Iascaigh Réigiúnach i ngníomhaireacht amháin. Tá Iascaigh Intíre Éireann freagrach as cosaint, bainistíocht agus caomhnú na hacmhainne iascaigh intíre ar fud na tíre. Tá ag Éirinn breis agus 70,000 ciliméadar de shruthanna agus 144,000 heicteár de lochanna agus tagann iad seo go léir faoi dhlínse an IFI. Ina theannta sin, tá an ghníomhaireacht freagrach as slatiascaireacht farraige in Éirinn. Is stór faisnéise úsáidí an láithreán gréasáin seo do Shlatiascaireacht in Éirinn, lena n-áirítear léarscáileanna d’iascaigh in Éirinn a chuireann an IFI ar fáil.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,