Féach ar Shonraí Teagmhála le haghaidh Oifigí Cánach

Má theastaíonn uait teagmháil a dhéanamh le hOifig áitiúil na gCoimisinéirí Ioncaim, féadfaidh tú teacht ar a gcuid sonraí trí leas a bhaint as an aimsitheoir ar a láithreán gréasáin. Cuireann d’údarás áitiúil Oifigí Mótarchánach ar fáil. Tá fáil ar liosta ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil mar chomhad Excel .

Tagged with: ,