Féach ar Staitisticí an CSO

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh freagrach as “bailiú, tiomsú, baint agus scaipeadh ar mhaithe le cuspóirí staitistiúla faisnéise lena mbaineann gníomhaíochtaí agus coinníollacha geilleagracha, sóisialta agus ginearálta sa Stát”. Ina theannta sin, tá siad freagrach as staitisticí oifigiúla údarás eile poiblí a chomhordú agus as cumas staitistiúil taifead riaracháin a fhorbairt. Foilsíonn an CSO gach eisiúint staitistiúil ar láithreán gréasáin an CSO ar lá na heisiúna. Cuireann an láithreán gréasáin seo bunachar sonraí cuimsitheach faisnéise agus staitisticí ar fáil a eascraíonn ó anailís an CSO.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,