Féach ar Chinntí na gCoimisinéirí Achomhairc (Cáin)

Tá na Coimisinéirí Achomhairc freagrach as tabhairt faoi na dualgais reachtúla a sanntar dóibh faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus faoi reachtaíocht chomhghaolmhar, go háirithe éisteacht achomhairc ag cáiníocóirí i leith chinntí na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le cánacha agus dleachtanna. Féadtar teacht ar chinntí na gCoimisinéirí Achomhairc ar an láithreán gréasáin seo

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,