Féach ar Shonraí Spásúla na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

Seo tionscnamh chun na sonraí uile den DCENR a chur i láthair ar bhealach inúsáidte, chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoi fheidhmeanna an Rialtais agus an DCENR. Cuirtear na tacair shonraí gnó i láthair i bhfoirm shimplí GIS ar líne trí bhrabhsálaí nó mar íoslódáil sonraí.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,