Féach ar Fhoilseacháin Fórfás

Is iad Forfás bord comhairleach beartas na hÉireann maidir le fiontar, trádáil, eolaíocht, teicneolaíocht agus nuálaíocht. De bhreis ar a dtuarascálacha féin a chur i dtoll a chéile, cuireann Forfás taighde agus tacaíocht riaracháin ar fáil do ghrúpaí neamhspleácha comhairleacha. Tá fáil ar thuarascálacha ag Forfás, an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais, an Chomhairle Chomhairleach Eolaíochta agus an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí tríd an nasc seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,