Féach ar Thuarascálacha Iniúchóireachta an Gharda Síochána

Is í feidhm na hIniúchóireachta chun sármhaitheas agus freagracht sa Gharda Síochána a chur ar fáil trína chinntiú go n-úsáidtear na hacmhainní ar a bhfuil fáil ag an nGarda Síochána chun an leibhéal is airde d’éifeachtúlacht agus d’éifeachtacht a bhaint amach agus a choimeád ina n-oibriú agus a riarachán amhail a thomhastar le tagairt a dhéanamh do dhea-chleachtais idirnáisiúnta phóilíneachta. D’fhoilsigh an Iniúchóireacht líon Tuarascálacha ar féidir iad a fheiceáil ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,