Féach ar Staitisticí Sláinte agus Sábháilteachta

Is iad an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) an comhlacht náisiúnta in Éirinn ag a bhfuil freagracht as sláinte agus sábháilteacht a dheimhniú san ionad oibre. Baineann ríthábhacht le bailiú agus anailísiú chórasach sonraí chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht sláinte agus sábháilteachta agus chun baol atá ag teacht chun cinn a shainaithint ar mhaithe le feidhmiú éifeachtach an Údaráis. Tá fáil ag gach úsáideoir ar rochtain ar líne ar staitisticí an HSA maidir le gortuithe marfacha agus neamh-mharfacha.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,