Féach ar Fhaisnéis ar Úsáid an Idirlín san Oideachas

Is é Scoilnet tairseach oifigiúil na Roinne Oideachais agus Scileanna le haghaidh oideachas Éireannach. Tá siad freagrach as úsáid an Idirlín in oideachas a chur chun cinn faoi Chlár TFC i Scoileanna de chuid an Rialtais.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: