Féach ar Staitisticí an Bhoird Mheasúnaithe Díobhálacha Pearsanta

Is é injuriesboard.ie an comhlacht neamhspleách a dhéanann measúnú ar an méid cúitimh atá dlite le duine a bhí thíos le gortú pearsanta. Féadtar staitisticí le haghaidh 2007, 2008 agus 2009 a fheiceáil ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,