Féach ar Fhaisnéis ar Fheidhmíocht Seirbhís Sláinte Phoiblí

Tá ag seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta saibhreas faisnéise faoi na seirbhísí a chuirtear ar fáil do phobal na hÉireann. Is bunachar sonraí cuimsitheach é HealtStat ar fhaisnéis ar fheidhmíocht ó sheirbhísí sláinte poiblí na hÉireann. Faoi láthair, cuireann siad torthaí sonracha míosúla ar fáil ó 29 ospidéal teagaisc, réigiúnach agus ginearálta agus 32 Oifig Sláinte Áitiúil (OSÁanna) atá freagrach as seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthar sa phobal. Féadtar teacht ar áis HealthStat tríd an láithreán gréasáin www.hse.ie.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,