Féach ar Chlár na gCeanntálaithe agus na nGníomhairí Tí Ceadúnaithe

Tá sé de chuspóir ag an Údarás Rialála Seirbhísí Maoine (PSRA) aonfhoirmeacht agus trédhearcacht a bhaint amach i gceadúnú, rialáil agus i soláthar faisnéise don phobal. Coimeádann an PSRA clár Ceantálaithe agus Gníomhairí Tí atá ceadúnaithe faoi láthair ag na Coimisinéirí Ioncaim. Is éard atá sa chlár mórchuid na gCeantálaithe/na nGníomhairí Tí, seachas iad go léír. Tá fáil ar rochtain ar an gclár poiblí tríd an láithreán gréasáin seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: