Féach ar Thuarascálacha Iniúchta Scoileanna

Tá dualgas reachtúil um dhearbhú cáilíochta ar Rannóg Iniúchóireachta na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le soláthar oideachais. I measc na dTuarascálacha Iniúchta Scoile i dtaca le Bunscoileanna agus Meánscoileanna agus Ionaid eile Oideachais, lena n-áirítear Ógtheagmháil, Ionaid Oiliúna do Thaistealaithe Fásta agus an tIonad um Scolaíocht Eorpach a rochtain tríd an nasc seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,