Féach ar Thaifead Scríofa Dhíospóireachtaí an Oireachtais

Foilsítear díospóireachtaí na Dála agus an tSeanaid ar bhonn breisíoch le linn lá an tsuite. Foilsítear gach imeacht roimh 7p.m. roimh mheán oíche, cuirtear an fuílleach díobh leis an lá dar gcionn. Foilsítear freagraí ar cheisteanna a rangaigh Comhaltaí le haghaidh freagra i scríbhinn ag Airí ag deireadh gach lá imeachta sa Dáil. Foilsítear Tuarascáil Oifigiúil chruinniú gach coiste laistigh de sheachtain ar a dhéanaí, ach is gnách go bhfoilsítear iad laistigh de 2/3 lá oibre. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,