education : seirbhísí

Rochtain a fháil ar Fhaisnéis ar Bhealaí Oideachais, Oiliúna agus Gairme
Rochtain a fháil ar acmhainní foghlama, teagaisc agus measúnachtaí
Rochtain a fháil ar Sheirbhísí Aitheantais Cháilíochta
Rochtain a fháil ar Chlár na Múinteoirí
Rochtain a Fháil ar Acmhainn Ríomhfhoghlama Uiscebhealaí Éireann
Déan Iarratas ar Dheontas Ardoideachais
Déan Iarratas ar Chúrsa Ardoideachais
. Continue reading
Athrú Intinne na Lár-Oifige Iontrála
Éileamh ar Íocaíocht Foireann Teagaisc Athsholáthair (Scoileanna)
Cruthaigh Cárta Tuairisc Scoile
Aimsigh scoil
Tar ar Eolas faoi Churaclam Oideachais na hÉireann
Tar ar bhreis faisnéise faoi Chlár Oiliúna agus Oideachais Momentum
Tar ar eolas faoi thionscnamh Lingchlár
Faisnéis ar Scrúduithe Stáit
Cláraigh Spéis sa Tionscnamh “Brat Gníomhach Scoile” (‘Active School Flag’)
Déan Iarratas ar Ráiteas Torthaí Scrúduithe Dara Leibhéal
Cuardaigh le haghaidh Bunscoileanna, Meánscoileanna agus Soláthróirí Eile Oideachais i do Cheantar Féin
Staidéar in Éirinn
Déan Iarratas CAO a Rianú
Úsáid Tairseach na Seirbhísí Oideachais
Úsáid Europass
Úsáid Tairseach Ríomhfhoghlama FÁS
This portal provides a range of interactive online learning courses, available any time through broadband Internet access, for those who wish to learn at their own pace. Continue reading
Bain úsáid as Láithreán Gréasáin Ríomhfhoghlama na hÁisíneachta Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh
Úsáid Uirlis Phleanála Curaclaim an NCCA
Úsáid Léarscáil Bhóithre Ríomhfhoghlama an NCTE
Úsáid Áis Ríomhfhoghlama na Seirbhíse Tacaíochta d’Oideachas Speisialta (SESS)
Úsáid Láithreán Gréasáin Ríomhfhoghlama an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte
This website provides an eLearning programme which is designed to support you in updating your knowledge of the Mental Health Act, 2001. Continue reading
Féach ar Fhaisnéis Chuimsitheach ar Airgeadais Mhic Léinn
Féach ar Thorthaí Scrúdaithe Ar Líne
Féach ar cheisteanna coitianta ar Dheontais do Mhic Léinn
Féach ar Fhaisnéis ar Úsáid an Idirlín san Oideachas
Féach ar Thuarascálacha Iniúchta Scoileanna
Féach ar Léarscáileanna Scoilnet
Fáilte go dtí Foclóir Nua Béarla-Gaeilge Fhoras na Gaeilge

education : suíomhanna