comhshaol : seirbhísí

Rochtain a fháil ar Réimse Fairsing Faisnéise ar na hEalaíona, an Oidhreacht agus an Comhshaol in Éirinn
Rochtain a fháil ar Fhaisnéis ar Cháilíocht an Uisce Snámha
Rochtain a fháil ar Fhaisnéis Chuimsitheach ar Éifeachtúlacht Fuinnimh – “the Power of One”
Rochtain a fháil ar Sheirbhísí Dáileogmhéadrachta Ar Líne
Rochtain a fháil ar Sheirbhísí agus ar Fhaisnéis na Gníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil
Rochtain a Fháil ar Fheidhmchlár Léarscáilithe Seirbhís Táiscéalaíochta Geolaíochta agus Mianadóireachta
Rochtain a fháil ar Fhaisnéis ar Oibriú nó Gnó a Dhéanamh i bhFine Gall
Déan Iarratas agus Íoc as Ceadúnais WEEE Ar Líne
Déan Iarratas ar Thomhas Radóin
Déan Iarratas ar Dheontais Feabhsaithe Éifeachtúlacht Fuinnimh
Déan Iarratas ar Dheontais Téimh Fuinnimh In-Athnuaite
BeGreen
Déan Do Lorg Carbóin a Ríomh
Aimsigh Séadchomharthaí Seandálaíochta in Éirinn
Aimsigh Faisnéis ar an Scéim ‘Tithe Níos Teo’ de chuid Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
Tar ar eolas faoi eagraíochtaí ag a bhfuil feidhmeanna agus freagrachtaí sonracha comhshaoil
Tar ar Bhreis Eolais faoi Ghnó Ghlas
Faisnéis ar Oidhreacht na hÉireann
Tuairisceáin Bhliantúla Faisnéis Chomhshaoil a Dhéanamh amhail is gá faoi cheadúnas GCC agus/nó Rialacháin an PRTR.
Léarscáil ar Stáisiúin Mhonatóireachta Radaíochta in Éirinn
Oifig an Choimisinéara um Faisnéise Comhshaoil
Oscail Cuntas leis an gClárlann Náisiúnta Trádála Astuithe
Tuairiscigh Teagmhas Comhshaoil
Iarr ar Chinntiúchán ón GCC maidir le Riachtanais Cheadúnaithe Dramhaíola
Cuardaigh le haghaidh iarratas nó ceadúnas Dramhaíola nó Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil
Cuardaigh le haghaidh Iarratas nó Údarú Sceite Fuíolluisce nó Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil
Cuardaigh le haghaidh fheidhmchlár, cheadúnas nó Thuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil an IPPC
Tacair Spásúla Ar Líne
Use EPA Geoportal Site
Use the EPA Air Quality Index
Féach ar Threoir maidir le hIascaireacht in Éirinn
Féach ar Léarscáileanna Comhshaoil
Féach ar Fhaisnéis ar Thuile in Éirinn
Féach ar Léarscáileanna Idirghníomhacha ó Gharraithe na Lus
Féach ar Léarscáil Suíomhanna Oidhreachta
Féach ar Léarscáileanna ina bhfuil Faisnéis faoi Thuile
Féach ar Thacair Shonraí Láithreach Suirbhé Sheismigh
Vótáil i reifreann
Voting in a referendum Continue reading

comhshaol : suíomhanna