údarás áitiúil : seirbhísí

Rochtain a fháil ar Fhaisnéis ar Sheirbhísí Míchumais i bhFine Gall
Rochtain a fháil ar Fhaisnéis ar Oibriú nó Gnó a Dhéanamh i bhFine Gall
Déan Iarratas ar Dheontas Ardoideachais
Ceannaigh Ceadúnas Madra
Ceannaigh Cead Iascaigh Bhradán ó Bhord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne
Ceannaigh Araid Salainn
Seiceáil an Clár Toghcháin
Comhairle Cathrach Chorcaí – Cláraigh le bheith curtha san áireamh in Eolaire an Phobail
Déan Gnó le Comhairle Contae Mhaigh Eo
Tar ar Eolas faoin Scéim Cóiríochta Cíosa
Aimsigh d’Oifig Sláinte Áitiúil i bhFine Gall
Foirm Iarratais ar Thaisteal Toscaireachtaí Iasachta go hÉirinn – Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Bí mar Bhall de do Leabharlann Phoiblí Áitiúil
Déan Iarratais Pleanála Ar Líne
Íoc as Fíneálacha Páirceála/Tráchta Ar Líne
Íoc an NPPR
Tabhair aiseolas do d’Údarás Áitiúil
Cláraigh Córais Chóireála Uisce Tí
Cláraigh le Vóta a Chaitheamh
Tuairiscigh Locht do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Tuairiscigh ceisteanna neamhéigeandála do fixyourstreet.ie
Cuardaigh Iarratais Pleanála i d’Údarás Áitiúil
Féinseirbhís Réamhphleanála
Seol Cuótaí ar aghaidh le haghaidh Gnó Údaráis Áitiúil
Úsáid Uirlisí Gnó Ar Líne ó Bhord Fiontar Cathair Bhaile Átha Cliath
Úsáid an tÁireamhán um Dháta Iarratas Pleanála
Úsáid Seirbhísí Ar Líne Leabharlann Poiblí
Úsáid Foilsitheoir Láithreach Chomhairle Contae Ros Comáin
Féach ar Dhánlanna Íomhánna Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath
Féach ar Fhíseáin Chomhairle Contae Mhaigh Eo