Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

John Hogan ga

Ó: An Roinn Airgeadais

Is é John Hogan an tArd-Rúnaí Cúnta atá freagrach as an mbeartas Cánach. Tá sé freagrach as beartais cánach atá éifeachtach agus éifeachtúil a fhorbairt.

Bhí roinnt post éagsúil ag John sa Roinn go dtí seo. Bhí sé ina Ard-Rúnaí Cúnta roimhe seo a bhí freagrach as an mBeartas Baincéireachta i Rannán Seirbhísí Airgeadais na Roinne.

Bhí sé ina Chomhairleoir Seirbhísí Airgeadais i mBuanionadaíocht na hÉireann chuig an AE agus bhí poist eile aige i Ranna Rialtais eile chomh maith.