Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

Dr Paul Ryan ga

Ó: An Roinn Airgeadais

Is stiúrthóir é an Dr Paul Ryan atá freagrach as caidreamh na hÉireann le hInstitiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta (IFIanna) agus as saincheisteanna a bhaineann le hathrú aeráide. Áirítear orthu sin an IMF, an Banc Domhanda, EIB, EBRD, ADB agus CEB.

Roimhe seo, bhí sé ag obair sa Stiúrthóireacht Airgeadais agus Chorparáideach, ar bheartas cánach agus sna seirbhísí airgeadais.

Bhí sé ag obair freisin i Ranna Stáit eile lena n-áirítear an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil.