Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

Paschal Donohue ga

Ó: An Roinn Airgeadais agus An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Is é Paschal Donohoe TD an tAire Airgeadais agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ceapadh é chuig na róil sin i mí Meithimh 2017.

Ó Bhealtaine 2016 - Meitheamh 2017, d'fhóin sé ina Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus ó Iúil 2014 - Bealtaine 2016, d'fhóin sé ina Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Chomh maith leis sin ba é an tAire Gnóthaí Eorpacha é i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Gnóthaí Eorpacha ó Iúil 2013 -Iúil 2014.

Toghadh an tAire Donohoe ina TD den chéad uair i mí Feabhra 2011 do dháilcheantar Bhaile Átha Cliath Láir. Roimhe sin bhí sé ina chomhalta de Sheanad Éireann, ó 2007 - 2011. Chomh maith leis sin, d'fhóin sé ina chomhalta ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó 2004 - 2007.

Roimhe sin, bhí sé ina Chathaoirleach ar Fhochoiste an Oireachtais maidir le Todhchaí na hÉireann san Eoraip, agus ina chomhalta den Choiste um Chuntais Phoiblí. Chomh maith leis sin chaith sé tréimhse ina Leaschathaoirleach ar an gCoiste um Ghnóthaí Eorpacha, agus ina cháil mar Sheanadóir, d'fhóin sé ina chomhalta den Chomhchoiste Oireachtais um Iompar.

Le linn na tréimhse a chaith sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, d'fhóin sé ina Chathaoirleach ar an gCoiste Beartais Straitéisigh maidir le Comhshaol agus Innealtóireacht, agus ina chomhalta den Ghrúpa Beartais Chorparáidigh agus ina Chathaoirleach ar an gCoiste Ceantair Láir.

Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, é an tAire Donohoe áit ar bronnadh céim sa Pholaitíocht agus Eacnamaíocht air agus d'fhreastail sé ar Choláiste Naomh Déaglán.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Uasal Donohoe ag paschal.donohoe@oireachtas.ie