Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

Michael McGrath ga

Ó: An Roinn Airgeadais

Michael McGrath atá i bpost an Ard-Rúnaí Cúnta, An tAonad Cistí, Árachais, Margaí agus Pinsean sa Roinn Airgeadais. Tá sé i mbun na foirne atá freagrach as beartas baile agus AE/Idirnáisiúnta a fhorbairt chomh maith le reachtaíocht a bhaineann leis an earnáil seirbhísí airgeadais, seachas an earnáil baincéireachta, agus déanann bainistíocht ar thrasuíomh threoracha ón AE. Baineann príomhfheidhmeanna an FDS le hárachas agus pinsin, cistí, margaí airgeadais agus beartas i gcoinne sciúradh airgid.