Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

Derek Moran ga

Ó: An Roinn Airgeadais

Is é Derek Moran Ard-Rúnaí na Roinne Airgeadais agus tá sé freagrach as ábhair bheartais a bhaineann le cúrsaí geilleagracha, buiséid, fioscacha, baincéireachta agus seirbhísí airgeadais. Bhí sé ina Ard-Rúnaí Cúnta roimhe seo agus is é a bhí freagrach as an Rannán um Beartas Fioscach agus an Rannán Buiséid agus Eacnamaíoch agus is é a bhí i gceannas ar cheisteanna maidir le beartas cánach idir 2006 agus 2014.

Is comhalta é faoi láthair de Bhord Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, Coimisiún Bhanc Ceannais na hÉireann, Bord Bainistíochta na Státseirbhíse, Grúpa Ardleibhéil an AE um Aistriú i dTreo na hInbhunaitheachta a Mhaoiniú, chomh maith le bheith ina chomhalta seachtrach de Exchequer Board of Scotland agus Comhalta Comhairle den Fhondúireacht um Staidéir Fhioscacha. D'fhóin sé roimhe seo ar an gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta, an Bord Náisiúnta Staidrimh agus Coistí um Beartas Eacnamaíochta agus Cánach an AE.