Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

Gary Tobin ga

Ó: An Roinn Airgeadais

Is é an Gary Tobin an tArd-Rúnaí Cúnta atá freagrach as an Rannán Idirnáisiúnta agus AE.

Is é ionadaí na hÉireann é ar Choiste Eacnamaíochta agus Airgeadais an AE agus ar Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro. Fónann sé ina ionadaí d'Éirinn ar Bhord Stiúrthóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh agus ar Bhord Stiúrthóirí na Saoráide Cobhsaíochta Airgeadais Eorpaí.

Bhí sé ina Ard-Rúnaí Cúnta roimhe seo agus is é a bhí freagrach as Cobhsaíocht Baincéireachta agus Airgeadais agus bhí sé ina Ard-Rúnaí Cúnta sa Rannán um Beartas Cánach roimhe sin.

Is Stiúrthóir Deimhnithe Bainc é leis an Institiúid Baincéireachta agus is comhalta é de Sheirbhís Eacnamaíoch agus Meastóireachta Rialtas na hÉireann (IGEES). Chuir sé an leabhar "Irish Tax Policy in Perspective" in eagar, agus is é comh-údar an leabhair sin freisin, leabhar a d'fhoilsigh Institiúid Cánach na hÉireann.