Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Beathaisnéisí

Mary McSharry ga

Ó: An Roinn Airgeadais

Is í Mary McSharry Ceannasaí na hOifige Corparáidí agus tá sí ina Rúnaí don Bhord Feidhmiúcháin. D'oibrigh sí roimhe sin i Ranna Rialtais eile sular thosaigh sí ag obair sa Roinn Airgeadais in 2014.

Tá taithí aici ar chúrsaí a bhaineann le hAcmhainní Daonna, foghlaim agus forbairt, pleanáil straitéiseach, rannpháirtíocht fostaithe agus forbairt eagraíochta.

I measc a réimsí freagrachta faoi láthair tá ceannaireacht a dhéanamh ar bhaill foirne an Aonaid Airgeadais, an Aonaid Phreasa, Oifig an Aire agus Oifig an Aire Stáit agus iad a bhainistiú.