Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Leathanach Saincheaptha

Eolas Fúinn

Last updated: 26 July 2018
Published: 25 July 2018

Is tairseach lárnach é an láithreán gréasáin seo le haghaidh sheirbhísí rialtais ar líne, a ligeann do shaoránaigh gach seirbhís rialtais a chuardach agus a aimsiú ar aon bhealach amháin atá áisiúil. Tá seirbhísí comhlánaithe ón earnáil phoiblí go léir, agus bítear i gcónaí ag cur seirbhísí nua leis. Má tá seirbhísí ar iarraidh, ná bíodh leisce orainn teagmháil a dhéanamh linn .

Ceann de phríomhaidhmeanna na tairsí ná béim a chur ar sholáthar seirbhísí nuálacha digiteacha do shaoránaigh agus ghnóthais agus iad a chur chun cinn. Meastar gur bealach maith é an tairseach chun cur le próifíl na seirbhísí digiteacha atá á tairiscint ag an rialtas, feasacht a ardú agus rochtain níos fearr ar na seirbhísí sin a éascú.

Seoladh Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí i mí Eanáir 2015. Tá cúig phríomhsprioc straitéiseach ag baint leis an straitéis agus ceann amháin díobh ná “Digiteach Chun Tosaigh”. Sonraítear inti:

“Digitiú ar phríomhsheirbhísí idirbhirt agus méadú ar úsáid TFC chun go mbeadh Comhlachtaí Poiblí níos éifeachtaí agus seirbhísí digiteacha nua a chur ar fáil do shaoránaigh, ghnóthais agus státseirbhísigh.”

Forbraíodh an tairseach sin i gcomhréir leis na gealltanais atá cuimsithe i Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí.