Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Airgead agus Cáin

Áirítear seirbhísí buiséadacha, tacaíocht mhaoinithe agus measúnú fiachais.


Aimsigh Oifig Phoist

Áis chun oifig phoist gar duit a aimsiú.


Aimsigh d'Oifig Ioncaim áitiúil

Áis le haghaidh úsáideoirí chun a n-oifig áitiúil chánach a aimsiú.


An Clár Caipitil Spóirt Ar Líne

Ligeann an Clár Caipitil Spóirt Ar Líne do chlubanna, scoileanna agus do ghrúpaí eile iarratas a dhéanamh ar dheontas nó ar íocaíocht deontais roimhe sin.


An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Déanann An Coimisiún um Achomhairc Chánach achainí in aghaidh cinntí a dhéanann Na Coimisinéirí Ioncaim.


Bain Úsáid as Treoir Féinchabhrach na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid

Treoir féinchabhrach idirghníomhach maidir le déileáil le fiachas ón tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid.


Bain úsáid as Seirbhís myAccount na gCoimisinéirí Ioncaim

Áis idirghníomhach a thugann deis do dhaoine aonair cáin a íoc agus a bhainistiú ar líne ar bhealach, sábháilte, cost-éifeachtúil.


Bain úsáid as myEnquiries

Áis struchtúrtha teagmhála a ligeann do chustaiméirí cumarsáid a chur agus a fháil go sábháilte ó agus chuig Ioncam.


Comhadaigh agus Íoc do Cháin Mhaoine Áitiúil

Áis a ligeann d'úsáideoirí a gcuid billí agus Cáin Mhaoine Áitiúil a chomhdú agus a íoc ar líne.


Cruthaigh Buiséad Teaghlaigh leis an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid

Saoráid trínar féidir buiséad teaghlaigh a chruthú ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid.


Déan gearán leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Sonraí maidir leis an nós imeachta chun gearáin a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, a bhíonn ag plé le gearáin chustaiméirí faoi sholáthróirí seirbhísí airgeadais.


Faigh Comhairle ar Chearta Tomhaltóirí

Comhairle ón gCoimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí ar chearta tomhaltóirí agus airgeadas pearsanta.


Fondúireacht Airgeadais Shóisialta

Sonraí faoi obair na Fondúireacht Airgeadais Shóisialta, atá ina iasachtóir miondíola airgeadais shóisialta.


Féach ar Shonraí faoi Fháltais Chánach Státchiste na hÉireann

Áis a ligeann d'úsáideoirí amharc ar Admhálacha Cánach an Státchiste ar bhonn míosúil ó Eanáir 1984 go dtí an lá inniu.


Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Sonraí faoi gach gné de na seirbhísí a chuireann na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil.


SCBI-Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteain Náisúnta - Coigiltis an Stáit

Sonraí ar tháirgí Coigiltis Stáit le haghaidh coigilteoirí pearsanta ó Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteain Náisúnta.


Seiceáil Seirbhís Cumarsáide

Áis a ligeann do thomhaltóirí ainm na seirbhíse a sheiceáil nó uimhir Seirbhísí Ardráta.


Seirbhísí ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim

Rochtain ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim, lena gcumasaítear do chliaint ghnó breis agus 21 chineál dhifriúla cánach agus dleachta a íoc go leictreonach.


Seirbhísí um Dhócmhainneacht Phearsanta

Comhairle agus cúnamh faoi conas dul i ngleic le fadhbanna fiachais pearsanta.


keepingyourhome.ie Comhairle do Dhaoine a bhfuil Riaráiste Morgáiste orthu

Ar keepingyourhome.ie, cuirtear cabhair agus comhairle ar fáil do dhaoine a bhfuil riaráiste morgáiste orthu.


Áireamhán Comparáide Praghsanna ar Sheirbhísí Fón Póca, Fón Baile agus Leathanbhanda

Áis a chabhraíonn le tomhaltóirí comparáid a dhéanamh idir an costas atá ar phraghasphleananna d'fhóin phóca phearsanta/ neamhghnóthais, fón baile agus leathanbhanda.


Áireamhán Pinsean

Saoráid lena gcabhraítear le húsáideoirí meastachán a dhéanamh ar an méid ar gá dóibh é a infheistiú anois chun go bhfaighidh siad an pinsean atá uathu tráth an scoir.