Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Cóir

Áirítear seirbhísí cúirte, dlíthe agus boird ceartais.


Aimsigh Maoin Ghoidte/Chaillte i Seilbh na nGardaí

Áis chun amharc ar mhaoin i seilbh na nGardaí nár éilíodh ar ais go fóill.


Aimsigh Oifigeach Idirchaidrimh don Óige

Áis a ligeann d'úsáideoirí rochtain a fháil ar liosta d'Oifigigh Idirghábhála Ógánach.


Coimisiún um Athchlóiriú an Dlí

Sonraí faoin obair atá á déanamh ag an gCoimisiúin um Athchóiriú an Dlí.


Cuardaigh Córas Rianaithe Cáis Ard-Chúirte

Áis a ligeann don úsáideoir cuardach a dhéanamh ar chóras rianaithe cáis Ard-Chúirt na hÉireann, ina bhfuil sonraí ar gach cás ó Lúnasa 1993.


Cuir gadaíocht maoine in iúl don Gharda Síochána

Áis a ligeann d'úsáideoirí gadaíocht maoine a chur in iúl don Gharda Síochána.


Déan Gearán le Coimisiún Ombudsman An Gharda Síochána

Áis a ligeann d'úsáideoirí gearán a dhéanamh faoi iompar bhaill an Gharda Síochána le Coimisiún Ombudsman An Gharda Síochána.


Déan iarratas ar an gCárta Cruthúnais Aoise

Áis a ligeann d'úsáideoirí thar 18 mbliana d'aois iarratas a chur isteach ar chárta aitheantais aoise.


Faigh rochtain ar Bhreithiúinais & Cinntí Cúirte

Rochtain ar bheithiúnais scríofa atá curtha ar fáil ag an gCúirt Uachtarach, ag an gCúirt Achomhairc, ag an Ard-Chúirt agus ag an gCúirt Chuarda.


Faigh rochtain ar Leabhar Leictreonach Reachtaíochta na hÉireann

Rochtain ar Leabhar na Reachtaíochta, lena n-áirítear Achtanna an Oireachtais agus na hionstraimí reachtúla.


Faigh rochtain ar Sheirbhís Tacaíochta d'Íospartaigh

Sonraí teagmhála le haghaidh Seirbhís Tacaíochta d'Íospartaigh, a thugann tacaíocht dóibh siúd atá thíos le coir.


Faigh rochtain ar an Dialann Dlí

Sa Dialann Dlí tá liosta na gCásanna atá le héisteacht sa Chúirt Uachtarach, sa Chúirt Achomhairc, san Ard-Chúirt, sa Phríomh-Chúirt Chóiriúil, agus sna Cúirteanna Cuarda.


Iarr Cuairt Ghairmiúil ar Phríosún

Áis áirithinte curtha ar fáil ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann iarratas a dhéanamh ar chuairteanna proifisiúnta.


Iarr Cuairt Teaghlaigh ar Phríosún

Áis áirithinte curtha ar fáil ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann iarratas a dhéanamh ar chuairt teaghlaigh ar phríosún.


Próiseas Mionéileamh

Mionsonraí ar nós imeachta mionéileamh, lena n-áirítear naisc chun éileamh a dhéanamh ar líne.


Táscaire Incháilitheachta Airgeadais an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil

Táscaire maidir le hincháilitheacht do chúnamh dlíthiúil.


Íoc Fógra Muirear Seasta

Is suíomh íocaíochta ar líne inar féidir le duine den phobal fógra muirir sheasta nach pointe pionóis é a íoc ar líne


Íoc fíneáil cúirte

Áis trínar féidir leis an úsáideoir fíneálacha atá gearrtha ag cúirteanna a íoc ar líne.