Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Fostaíocht

Áirítear éilimh iomarcaíochta, ceadanna fostaíochta agus cearta agus oibleagáidí fostaíochta.


Caidreamh san Áit Oibre

Acmhainní agus comhairle ó Chaidreamh san Ionad Oibre.


Cuardaigh Cúrsa Breisoideachais agus Oiliúna

Áis lárnaithe chuardaigh do gach cúrsa breisoideachais agus oiliúna a bheidh ar siúl gan mhoill.


Cuir Isteach Faisnéis faoi do Stair Oibre agus Scileanna

Iontráil faisnéis faoi do stair oibre agus faoi do scileanna.


Cuir Isteach Foirm Éilimh Dhócmhainneachta

Foirm lena gcumasaítear d'úsáideoirí éileamh dócmhainneachta a chur isteach.


Cuir isteach Tuarascálacha ar Eachtraí agus ar Fhoirgníocht

Áis a ligeann d'úsáideoirí tuairiscí ar thaismí nó tarlúintí contúirteacha a chur faoi bhráid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.


Déan aighneacht chuig an gCúirt Oibreachais

Rochtain le haghaidh úsáideoirí ar fhoirm achomharc don Chúirt Oibreachais.


Déan iarratas ar Cheadúnas Fostaíochta

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas a dhéanamh ar cheadúnais fostaíochta.


Déan iarratas ar Ríomhphromhadh

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas a dhéanamh ar ríomhGhrinnfhiosrú nó an t-iarratas a rianú.


Glac cúrsaí ar líne leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta

Rochtain ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.


Gradpublicjobs

Tairseach thiomnaithe dhinimiciúil faisnéise atá dírithe ar chéimithe atá ag lorg faisnéis faoi dheiseanna gairme sa tSeirbhís Phoiblí.


Iarratas ar Cheadúnais ag Conraitheoirí nó Fostaithe Slándála Príobháideacha

Iarratas ar cheadúnas nua nó ar cheadúnas a athnuachan ag conraitheoirí nó fostaithe slándála príobháideacha.


Public Service Jobs

The Public Appointments Service is the centralised provider of recruitment, assessment and selection services for the civil service. They also provide recruitment and consultancy services to local authorities, health boards, the Garda Siochana and other public bodies.


Rianaigh Iarratas ar Cheadúnas Fostaíochta

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas ar cheadúnas fostaíochta a rianú.


Scéim Fostaíochta na Taisclainne Láir le haghaidh Daoine de Chriú nach bhfuil san EEA

Sonraí faoi Scéim Fostaíochta na Taisclainne Láir le haghaidh criú Neamh-EEA i gcodanna de Chabhlach Tráchtála Iascaireachta na hÉireann.


Seirbhís Folúntas Bord Stáit

Sonraí ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí faoi fholúntais ar Bhoird Stáit.


Self-Employed Benefits

A guide to benefits available to the self-employed in Ireland.


Seol Éilimh Iomarcaíochta

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí éileamh iomarcaíochta a chur isteach ar líne.


Teastais do mharaithe

Áiseanna chun clárú i gcomhair Uimhreacha Aitheantais Maraí agus deimhnithe maraí a thaifeadadh, a ghiniúint agus a chruthú.


Treochtaí agus Ionchas Fostaíochta

Staitisticí agus tuairiscí ar threochtaí fostaíochta agus ar an léargas fostaíochta i ngairmeacha éagsúla.


Áireamhán Iomarcaíochta

Áireamhán le haghaidh teidlíochtaí iomarcaíochta féideartha a thomhas.