Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Gnó

Uirlisí agus treoir do ghnólachtaú.


Aimsigh Fíoraitheoir Méadreolaíochta Dlí Údaraithe

Áis a ligeann d'úsáideoirí fíoraitheoir méadreolaíochta dlí údaraithe a aimsiú.


Aistriú Eolais Éireann: Aimsigh páirtí taighde

Áis le haghaidh úsáideoirí chun páirtithe nó saineolaí taighde a aimsiú.


Amharc ar agus Cuir isteach ar R-Thairiscintí

Rochtain ar an áis lárnach le haghaidh gach údarás conraitheoireachta san earnáil phoiblí chun deiseanna soláthair agus fógraí bronnta a fhógairt.


An Oifig Luachála

Is é príomhról na hOifige Luachála ná luacháil a dhéanamh ar fhoirgnimh thráchtála agus thionsclaíocha le haghaidh cuspóirí rátaí tráchtála.


An Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa

Soláthraíonn an Oifig um Athbhreithniú Seirbhíse próiseas simplí agus éifeachtach athbhreithnithe le haghaidh gnólachtaí ar dhiútaigh na bainc creidmheas a thabhairt dóibh.


An Scéim Dearbhán Trádála ar Líne

Tá an Scéim Trádála Dearbhán ar líne deartha chun cabhrú le gnólachtaí beaga trí oiliúint, comhairle agus cúnamh airgeadais a thairiscint.


BeSMART.ie gléas Measúnachta Riosca Gnó

Is áis é BeSMART.ie a ligeann do ghnólachtaí measúnachtaí riosca agus ráitis ar shábháilteacht a ullmhú.


Bí Páirteach i bhforbairt Caighdeán

Áis a ligeann don phobal a gcuid spéise a chlárú chun páirt a ghlacadh i bhforbairt chaighdeáin.


Ceannaigh Caighdeáin ón Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

Áis a ligeann d'úsáideoirí athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeáin agus iad a cheannach ó chatalóg chlár oifigiúil na gcaighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta.


Clár Sealbhóirí Ceadúnais an Údaráis Slándála Príobháidí

Rochtain ar dhá chlár sealbhóirí ceadúnais slándála ag an Údarás Slándála Príobháideach.


Clár Seirbhísí Cumarsáide

Áis le haghaidh clárú seirbhísí ar Chlár Leictreonach na nGnóthas Údaraithe agus Rabhcháin Aimsiúcháin Phearsanta.


Cláraigh Dearadh

Áis a ligeann d'úsáideoirí dearadh a chlárú.


Cláraigh Trádmharc ar líne

Áis a ligeann d'úsáideoirí trádmharc a chlárú.


Comhdaigh Tuairisceán Cánach trí Sheirbhísí Ioncaim ar líne

Rochtain ar an tSeirbhís Ioncaim ar líne le haghaidh clárú leictreonach breis agus 21 cáin agus dleacht éagsúla le haghaidh cliaint ghnó.


Construction Contracts Adjudication Service

The Construction Contracts Adjudication Service is a section of the Department of Business, Enterprise and Innovation which provides information on the Construction Contracts Act, 2013.


Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann: Iasachtaí chuig Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Is é an ról atá Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann ná tacaíocht a thabhairt go gníomhach d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide chun rochtain a fháil ar airgeadas solúbtha.


Creat Bainistíochta Oibreacha Caipitiúla

Is éard atá i gCreat Bainistíochta Oibreacha Caipitiúla ná tacar comhtháite de sholáthair chonarthacha, ábhar treorach, teimpléid theicniúla agus nósanna imeachta, a chlúdaíonn gach gné de phróiseas seachadtha tionscnaimh oibreacha poiblí.


Cuardaigh Bunachar Sonraí Trádmhairc Oifig Phaitinní

Áis a ligeann d'úsáideoirí trádmhairc a lorg sa chlár.


Cuardaigh Luachálacha Réadmhaoine Inrátaithe

Áis a ligeann d'úsáideoirí bunachar sonraí Oifig Luachála a chuardach chun sonraí maidir le luacháil ar fhoirgnimh thráchtála a iniúchadh.


Cuardaigh an Clár ar líne de Chomhlachtaí Deimhnithe

Áis a ligeann d'úsáideoirí cuardach a dhéanamh ar chlár cuideachtaí deimhnithe an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann.


Cuardaigh an Léarscáil Luachála

Cuardaigh léarscáil na hOifige Luachála chun luacháil ar fhoirgnimh thráchtála a fheiceáil.


Cuardaigh le haghaidh Cáipéisí Cuideachtaí san Oifig um Chlárú Cuideachtaí

Áis chuardaigh a ligeann d'úsáideoirí eolas a fháil ar chuideachtaí ar láithreán gréasáin na hOifige um Chlárú Cuideachtaí.


Cuideachta um Chúiteamh Infheisteoirí

Is é an Cuideachta um Chúiteamh Infheisteoirí 'rogha dheiridh' reachtúil na hÉireann ó thaobh maoiniú de le haghaidh custaiméirí cuideachtaí údarásaithe infheistíochta.


Cuir Isteach Iarraidh ar Leasú Luachála - Poiblí

Áis a ligeann d'áititheoirí foirgnimh thráchtála iarratas ar athbhreithniú a chur isteach ar líne.


Cuir Isteach Uiríll Athluachála - Poiblí

Áis a ligeann d'áititheoirí foirgnimh thráchtála iarratas ar athluacháil a chur isteach ar líne.


Cuir isteach Tuarascálacha ar Eachtraí agus ar Fhoirgníocht

Áis a ligeann d'úsáideoirí tuairiscí ar thaismí nó tarlúintí contúirteacha a chur faoi bhráid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.


Do chuid Caighdeán, Do chuid Tuairimí

Áis a ligeann do bhaill an phobail tuairim a thabhairt dhréachtchaighdeáin nua.


Déan Gearán leis an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Áis a ligeann d'úsáideoirí gearán a chur isteach faoi iompar nó cleachtas neamh-iomaíoch.


Faigh Comhairle ar Rialachas Gnó

Tairseach a chuidíonn le húsáideoirí na príomhrialúcháin a aithint a mbíonn tionchar acu ar a ngólachtaí agus soláthraíonn sé naisc leis na gníomhaireachtaí cuí agus a dtreoir, a ngléasanna agus a bpointí treorach.


Faigh Uirlisí atá Réidh le hEaspórtáil

Comhairle agus gléasanna a nascann le foireann Fiontraíocht Éireann "Get Export Ready".


Faigh rochtain ar Chláir um Forbairt Bainistíochta

Rochtain ar cláir um forbairt bainistíochta ó Fhiontraíocht Éireann.


Faigh rochtain ar Fhoilseacháin Ghrúpaí Cuideachtaí Athbhreithnithe Dlí

Áis a ligeann d'úsáideoir rochtain a fháil ar fhoilseacháin Ghrúpaí Cuideachtaí Athbhreithnithe Dlí.


Faigh rochtain ar fhoilseacháin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta

Áis a thugann rochtain ar Fhoilseacháin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.


Faight Iris na Oifige um Chlárú Cuideachtaí

Áis chun uasdátú seachtainiúil ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí a léamh ar eolas faoi chuideachtaí


Faisnéis Custaim do Thrádálaithe agus do Ghníomhairí

Faisnéis do ghnólachtaí agus do thrádálaithe faoi mhuirir chustaim, faoi nósanna imeachta custaim agus faoi rialacha custaim agus earraí á n-allmhairiú agus á n-onnmhairiú acu.


Fondúireacht Airgeadais Shóisialta

Sonraí faoi obair na Fondúireacht Airgeadais Shóisialta, atá ina iasachtóir miondíola airgeadais shóisialta.


Féilire d'Imeachta Fhiontraíocht Éireann

Áis a thugann rochtain d'úsáideoirí ar fhéilire cheardlanna agus chláir Fhiontraíocht Éireann.


Gnólachtaí Glasa

Tacaíocht le cuidiú le gnólachtaí bheith níos éifeachtaí le hacmhainní.


Horizon 2020

Sonraí faoi Horizon 2020, an ionstraim airgeadais a chuireann an tAontas Nuálaíochta i bhfeidhm.


Iarr Teastas Dúblach de Chlárú Gnólachta

Áis a ligeann d'úsáideoirí cóip de theastas ar inchorpú cuideachta nó de chlárú gnólachta a iarraidh ar líne ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí.


Léigh an Iris Oifigiúil

Léigh eagráin nua agus seaneagráin den Iris Oifigiúil


Maoiniú ó Fháilte Éireann

Réimse scéimeanna maoinithe a tháirgeann Fáilte Éireann.


Meet in Ireland

Tugann Meet in Ireland spreagadh agus tacaíocht do ghnóthais chun gur féidir leo a gcuid comhdhálacha idirnáisiúnta a óstáil in Éirinn.


Rianaigh Iarratas ar Cheadúnas Fostaíochta

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas ar cheadúnas fostaíochta a rianú.


Rochtain ar Mhargaí Earnála Poiblí Idirnáisiúnta

Rochtain a fháil ar dheiseanna i margaí earnála poiblí idirnáisiúnta ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.


Ríomh an Pionós i ngeall ar Thuairisceán a chur ar fáil go mall

Gléas a ligeann do chustaiméirí an pionós a ríomh i ngeall ar Thuairisceán bliantúil a chur ar fáil go mall.


Ríomhcheadúnú

Seirbhís shlán a chuirtear ar fáil chun iarratais ar cheadúnais agus íocaíochtaí ar líne le ComReg a chumasú.


Ríomhchóras Lastliosta

Ceadaítear leis an ríomhchóras lastliosta do ghnólachtaí Dearbhuithe simplithe Idirthurais agus Custaim a chur isteach agus foráiltear leis do Chruthúnas ar Stádas Earraí Aontais a bhunú.


Self-Employed Benefits

A guide to benefits available to the self-employed in Ireland.


Seol Éilimh Iomarcaíochta

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí éileamh iomarcaíochta a chur isteach ar líne.


Slándáil Custaim an Aontais Eorpaigh

Rialacháin slándála custaim laistigh den Aontas Eorpach.


Sonraí agus Tuarascálacha Dhlí na gCuideachtaí

Foildeacháin ó Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach a bhaineann le dlí na gcuideachtaí.


Tairseach Sonraí ComReg

Áis sonraí grafacha agus táblacha ón gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).


Tuairiscigh Míchleachtas Corparáideach

Áis a ligeann d'úsáideoirí tuairisc a chur isteach ina maítear mídhleachtas corpráideach de réir Acht na gCuideachtaí.


Áiritheoir Tionchair Sterling

Gléas le haghaidh easpórtálaithe na hÉireann chuig an Ríocht Aontaithe tuiscint a fháil ar thionchar athruithe sa ráta aistrithe sterling/euro.


Íoc Rátaí le Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áis a ligeann do chónaitheoirí íoc as rátaí agus muirir uisce le Comhairle Contae Mhaigh Eo.


Íoslódáil Iarratas ar Cheadúnas chun Piriteicnic Thaispeána a Iompórtáil

Iarratas a dhéanamh ar cheadúnas chun tinte ealaíne agus piriteicnic a iompórtáil.