Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Leas Sóisialta

Áirítear leis an Sochar Máithreachais an Sochar Linbh agus an íocaíocht de Lucht Cuardaigh Fostaíochta.


Aimsigh Ionad Cláraithe Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí an Oifig Cláraithe Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí is gaire dóibh a aimsiú.


Aiseolas ó Chustaiméirí chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí

Cárta tuairime ar líne trínar féidir aiseolas custaiméara a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí.


An Scéim um Chóiríocht ar Cíos

Áis a thugann comhairle faoin Scéim Cóiríochta Cíosa, agus an áit le hiarratas a dhéanamh uirthi san áireamh.


Carer's Support Grant

The Carer's Support Grant is an annual payment made to carers by the Department of Employment Affairs and Social Protection (DEASP). The scheme name was changed from the Respite Care Grant in 2016 to better reflect how the Grant is used. Carers can use the grant in whatever way they wish. You can use the grant to pay for respite care if you wish, but you do not have to do so.


Cuir Isteach Athrú Seolta

Déan an seoladh a úsáidtear le haghaidh d'éileamh leasa shóisialaigh a nuashonrú ar líne.


Cuir Isteach Faisnéis faoi do Stair Oibre agus Scileanna

Iontráil faisnéis faoi do stair oibre agus faoi do scileanna.


Cuir Isteach Foirm Éilimh Dhócmhainneachta

Foirm lena gcumasaítear d'úsáideoirí éileamh dócmhainneachta a chur isteach.


Deimhniú ar Líne do Chuardaitheoirí Poist

Saoráid lena gcumasaítear do chuardaitheoirí poist a dheimhniú ar líne go bhfuil siad dífhostaithe fós agus go bhfuil siad ag cuardach oibre go gníomhach.


Déan Coinne chun Iarratas a Dhéanamh ar Chárta Seirbhíse Poiblí/Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí

Saoráid trínar féidir leat coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh ar Chárta Seirbhíse Poiblí/Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí duit féin, do do theaghlach nó thar ceann duine nó grúpa.


Déan Iarraidh Saoire (do Chuardaitheoirí Poist)

Saoráid trínar féidir le cuardaitheoirí poist atá ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh fógra a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí faoin rún atá acu dul ar saoire.


Déan Iarratas ar Phinsean Ranníocach Baintrí/Baintrí Fir

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Phinsean Ranníocach Baintrí/Baintrí Fir


Déan Iarratas ar Phinsean Stáit (Ranníocach)

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Phinsean Stáit (Ranníocach).


Déan Iarratas ar Shochar Atharthachta

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Shochar Atharthachta.


Déan Iarratas ar Shochar Linbh le MyGovID

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Shochar Linbh


Déan Iarratas ar Shochar Máithreachais

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais.


Déan Iarratas ar Íocaíocht Cuardaitheora Poist le MyGovID

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist agus ar Liúntas Cuardaitheora Poist.


Déan Teagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí

Foirm fiosraithe le haghaidh teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí.


Dún d'Éileamh Cuardaitheora Poist le MyGovID

Saoráid trínar féidir le cuardaitheoir poist a éileamh a dhúnadh.


Iarr Athrú Modh Íocaíochta

Iarr athrú modh íocaíochta le haghaidh íocaíochtaí áirithe.


Iarr Cruachóip nó Foilseachán ón Roinn Coimirce Sóisialaí

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí cruachóip d'fhoirm nó d'fhoilseachán ón Roinn Coimirce Sóisialaí a iarraidh.


Iarr Ráiteas faoi Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí ráiteas faoi íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh a iarraidh.


Iarr Ráiteas Íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí

Saoráid trínar féidir le custaiméir Ráiteas Íocaíochtaí a iarraidh agus a fháil.


Iarr cóip de do Thaifead Ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh

Saoráid trínar féidir leat cóip de do Thaifead Ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh a iarraidh agus a fháil.


Seiceáil Incháilitheachta agus Íocaíocht Sochar Cóireála

Seiceáil an bhfuil tú incháilithe d'íocaíocht a fháil i leith Sochair Chóireála.


Self-Employed Benefits

A guide to benefits available to the self-employed in Ireland.


Seol Éilimh Iomarcaíochta

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí éileamh iomarcaíochta a chur isteach ar líne.


Sochair Dhífhostaíochta

Sonraí faoi shochair do dhaoine dífhostaithe.


Tacaí Fostaíochta agus Ioncaim Intreo

Pointe teagmhála aonair do gach taca fostaíochta agus ioncaim is ea Intreo.


Tuairiscigh Calaois Amhrasta Leasa Shóisialaigh

Saoráid lena gcumasaítear d'úsáideoirí calaois amhrasta leasa shóisialaigh a thuairisciú don Roinn Coimirce Sóisialaí.


Áireamhán Iomarcaíochta

Áireamhán le haghaidh teidlíochtaí iomarcaíochta féideartha a thomhas.


Íoc Cíos Tithíochta Sóisialta i gCorcaigh

Áis a ligeann d'úsáideoirí cíos ar thithíocht shóisialta ó Chomhairle Cathrach Chorcaí a íoc.