BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Rialtais Áitiúil

Comhairlí Contae agus Cathrach.


Community Enhancement Programme

Government fund to support small scale community facilities and amenities upgrades


Cuardaigh Iarratais Pleanála i d'Údarás Áitiúil

Rochtain ar stádas iarratais phleanála i réimse d'údaráis áitiúla.


Liosta na gComhairlí Contae

Liosta iomlán de na comhairlí contae.


Rianaigh Iarraidh ar Leasú chuig Údarás Áitiúil

Áis a ligeann d'údaráis áitiúla a n-iarratais ar athbhreithniú a lorg agus iad ag dul fríd an bpróiseas luachála.


Volunteering in Ireland

DRCD funds volunteering in Ireland. Find more information on how to get involved in volunteering here.