Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Rialtais Áitiúil

Comhairlí Contae agus Cathrach.


Aimsigh Seirbhísí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Áis chuardaigh le haghaidh fóntais áitiúla i limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Aimsigh Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas i bhFine Gall

Áis a ligeann d'úsáideoirí cuardach a dhéanamh ar líne maidir le seirbhísí míchumais i réigiún Fhine Gall


Amharc ar Fhíseáin ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Físeáin teagaisc faoin gcaoi rochtain a fháil ar sheirbhísí Comhairle Contae Mhaigh Eo


An scéim um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Is ionann HAP agus tacaíocht tithíochta sóisialta a sholáthraíonn na húdaráis áitiúla ar fad. Faoi HAP, is féidir le húdaráis áitiúla cúnamh tithíochta a sholáthar do theaghlaigh a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu, lena n-áirítear iliomad daoine a fhaigheann Forlíonadh Cíosa fadtéarmach.


Ceannaigh Pleananna Forbartha Contae agus Pleananna Ceantair Áitiúil de chuid Chill Dara

Áis le haghaidh úsáideoirí chun pleananna forbartha contae agus limistéir áitiúil a cheannach ó Chomhairle Contae Chill Dara.


Cláraigh chun Nuacht faoi Phobal Chorcaí a Fháil

Áis a ligeann d'úsáideoirí an scéal agus an nuacht is déanaí a fháil trí chóras teachtaireachta Chathair Chorcaí Anois.


Comhairliúchán Chomhairle Contae Chorcaí maidir le Doiciméid Phleanála

Sonraí faoin dóigh ar féidir leis an bpobal dul i gcomhairle le Comhairle Chontae Chathair Chorcaí maidir le pleanáil agus forbairt na cathrach sa todhchaí.


Cuardaigh Cartlann Chorcaí

Áis a ligeann d'úsáideoirí cuardach a dhéanamh trí Chartlann Chathair agus Chontae Chorcaí.


Cuardaigh Iarratais Pleanála i d'Údarás Áitiúil

Rochtain ar stádas iarratais phleanála i réimse d'údaráis áitiúla.


Cuir Iarratais Phleanála faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratais phleanála a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Dobharcheantair

Comhairle faoin dóigh le haire a thabhairt d'fhoinsí uisce ar leibhéal an phobail.


Déan Gearán maidir leis an gComhshaol chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áis curtha ar fáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo a ligeann do chónaitheoirí gearán a dhéanamh maidir leis an gcomhshaol.


Déan Iarratas ar Cheadúnas Oibreacha Bóthair

Áis chun iarratas a chur isteach ar cheadúnas oibreacha bóthair trí MapRoad Roadworks Licensing.


Déan Iarratas ar Cheadúnas agus Íoc as

Cuir iarratas isteach ar agus íoc as réimse de cheadúnais tríd an tSeirbhís Chomhtháite um Iarratas ar Cheadúnas.


Déan Iarratas ar Chomhairliúcháin Réamhphleanála i nDún na nGall

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas a dhéanamh ar chomhairliúcháin iarratais réamh-phleanála i limistéar Chomhairle Comhairle Contae Dhún na nGall.


Déan Teagmháil leis an Rialtas Áitiúil

Áis a thugann eolas teagmhála d'úsáideoirí le haghaidh gach údaráis áitiúil agus riarachán.


Faigh Bunachair Shonraí Chathair Chorcaí

Tairseach Sonraí Oscailte ó Chomhair Chontae Chathair Chorcaí.


Faigh Rochtain ar Bhunachar Sonraí Pleanála Beo Chathair Chorcaí

Áis a ligeann d'úsáideoirí bunachar sonraí beo Chathair Chorcaí a úsáid.


Faigh Rochtain ar Chraoltaí Gréasáin ar Chruinnithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Rochtain ar chraoltaí gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Faigh Rochtain ar Chraoltaí Gréasáin ar Chruinnithe Chomhairle Contae Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin

Áis a ligeann d'úsáideoirí rochtain a fháil ar chraoltaí gréasáin Chomhairle Contae Dhún Laoghaoire/Ráth an Dúin.


Faigh Rochtain ar Chraoltaí Gréasáin ar Chruinnithe Chomhairle Contae Fhine Gall

Rochtain ar chraoltaí gréasáin Chomhairle Fhine Gall.


Faigh Rochtain ar Sheirbhís Ligin Roghabhunaithe Chomhairle Cathrach Chorcaí

Ligeann Seirbhís Rogha Tithíochta Chomhairle Chontae Chorcaí d'úsáideoirí cláraithe spéis a léiriú i dtithíocht faoi leith a thagann le riachtanais tithíochta s'acu féin.


Faigh Rochtain ar Shonraí Contae Chill Dara

Stór lárnach sonraí a bhaineann le contae Chill Dara.


Faigh Staitisticí Dóiteáin

Naisc chuig réimse cáipéisí ina bhfuil eolas staitisticiúil maidir le dóiteáin.


Fíneálacha bruscair a íoc ar líne le Comhairle Chontae na Gaillimhe

Áis ar líne chun fíneálacha bruscair a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe


Glac Páirt i gComhairliúchán Poiblí de chuid Chomhairle Contae Chorcaí

Áis a ligeann d'úsáideoirí páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán poiblí Chomhairle Chontae Chorcaí.


Iarr Cruinniú le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Toscaireachtaí Idirnáisiúnta)

Áis a ligeann do thoscairí idirnáisiúnta cruinniú a iarraidh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Iasachtaí Tithíochta a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe

Áis ar líne chun iasachtaí tithíochta a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe


Library Learning Services

There are a number of services available for education and learning at your local library.


Liosta na gComhairlí Contae

Liosta iomlán de na comhairlí contae.


Myplan.ie Pleanáil Údaráis Áitiúil

Córas faisnéise poiblí ina bhfuil sonraí faoi phlean forbartha nó plean limistéir áitiúil i gceantair áitiúla.


Pleanáil Forbairt i Maigh Eo

Áis a ligeann d'úsáideoirí ceantar i Maigh Eo ar mian leo tógáil air a líniú.


Pleanáil Forbairt i Sligeach

Áis a ligeann d'úsáideoirí ceantar i Sligeach ar mian leo tógáil air a líniú.


Public Participation Networks: How to contact

A Public Participation Network is a network that allows local authorities to connect with community groups around the country. This service lists all of the PPN websites.


Rianaigh Iarraidh ar Leasú chuig Údarás Áitiúil

Áis a ligeann d'údaráis áitiúla a n-iarratais ar athbhreithniú a lorg agus iad ag dul fríd an bpróiseas luachála.


Rátaí Tráchtála a Íoc ar líne le Comhairle Chontae na Gaillimhe

Áis ar líne chun rátaí tráchtála a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe


Réamhphleanáil féin-seirbhíse

Tuairisc Réamhphleanála agus eolas maidir le láithreán spéise a iarraidh. Tá sé seo ag teastáil d'fhonn cruinniú réamhphleanála a chur in áirithe i gComhairle Chontae na Gaillimhe


Seiceáil an Clár Toghthóirí

Áis chun an clár toghthóirí a sheiceáil le fáil amach an bhfuil tú cláraithe.


Town and Village Renewal Scheme Funding

Information on the Town and Village Renewal Scheme


Tuairiscigh Fadhbanna Neamhéigeandála do FixYourStreet

Áis a ligeann d'úsáideoirí ceisteanna neamhéigeandála iad a thuairisciú dá gcomhairlí áitiúla trí FixYourStreet.ie.


Tuairiscigh Locht do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Áis a ligeann d'úsáideoirí locht a thuairisciú nó iarratas ar sheirbhís a dhéanamh chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Tuairiscigh Locht nó Ábhar Imní Comhshaoil do Chomhairle Contae Dhún na nGall

Áis a ligeann d'úsáideoirí fabht nó ábhar imní a bhaineann leis an gcomhshaol a thuairisciú do Chomhairle Comhairle Contae Dhún na nGall.


Tuairiscigh Soilse Sráide Lochtacha i gCorcaigh

Áis a ligeann d'úsáideoirí solas sráide lochtach i gcathair Chorcaí a thuairisciú.


Íoc Cíos Tithíochta Sóisialta i gCorcaigh

Áis a ligeann d'úsáideoirí cíos ar thithíocht shóisialta ó Chomhairle Cathrach Chorcaí a íoc.


Íoc Fíneáil Páirceála nó Tráchta

Áis a ligeann d'úsáideoirí fíneálacha páirceála agus tráchta a íoc le réimse d'údaráis áitiúla.


Íoc Fíneáil Tráchta i gCill Dara

Áis íocaíochta le haghaidh fíneálacha páirceála i gCill Dara.


Íoc Fíneálacha Páirceála agus Tráchta i gCathair Chorcaí

Áis a ligeann d'úsáideoirí fíneálacha páirceála agus tráchta ó Chomhairle Cathrach Chorcaí a íoc.


Íoc Rátaí le Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áis a ligeann do chónaitheoirí íoc as rátaí agus muirir uisce le Comhairle Contae Mhaigh Eo.


Íoc Táille Seirbhíse Dóiteáin i gCill Dara

Áis a ligeann d'úsáideoirí táillí dóiteáin a eisíodh mar fhreagra ar ghlaoch amach Sheirbhísí Dóiteáin Chill Dara a íoc.


Íoc Táille i leith Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Áis chun an muirear bliantúil a íoc ar neamh-phríomháitribh phríobháideacha atá le híoc ar aonaid réadmhaoine dhlisteanacha do gach bliain ó 2009-2013.


Íoc as Seirbhísí WEEE (dramhthrealamh leictreach agus leictreonach) le Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áis chun iarratas a dhéanamh ar agus íoc as Ceadúnas do Dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach (WEEE) le Comhairle Contae Mhaigh Eo.