BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Sláinte

Áirítear leis an gclár scagtha árachais sláinte, sábháilteachta bia agus nuabheirthe.


Aimsigh Seirbhís Chláraithe Tástála Radóin

Clár na seirbhísí tástála radóin ceadaithe.


An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú don Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige

Leis an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú de chuid Tús Níos Fearr, cuirtear tacaí ar fáil ionas gur féidir le leanaí faoi mhíchumas rochtain a fháil ar an gclár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige.


Déan Iarratas ar Thástáil ar Radón san Aer

Áis le haghaidh úinéirí tí agus gnólachtaí iarratas a chur isteach ar thástáil ar radón san aer.


Déan gearán faoi Sheirbhísí Sláinte nó Seirbhísí Sóisialta

Áis a ligeann d'úsáideoirí gearán a dhéanamh nó aischothú a thabhairt faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn.


Faigh rochtain ar sheirbhísí abhcóideachta ón tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas

Cuireann An tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas (SAN) seirbhís abhcóideachta ar fáil atá neamhspléach, faoi rún agus saor in aisce.


Léarscáil de Láithreacha Monatóireachta Radaíochta

Léarscáil idirghníomhach de láithreacha monatóireachta radaíochta in Éirinn.


Ríomh do Dháileog Radaíochta Bhliantúil

Uirlis chun do nochtadh bliantúil do radaíocht ianúcháin a mheas


Sonraí faoi Radón in Éirinn

Sonraí, comhairle agus íoslódálacha maidir le radón in Éirinn.


Teicneolaíocht Chúnta

Áis chun eolas ar fháil áiseanna maireachtála laethúla, áiseanna sóghluaisteachta agus teicneolaíocht chúnta.


Tástáil ar Radón san Aer

Sonraí faoi thástáil le haghaidh úinéirí tí chun seiceáil an bhfuil radón san uisce.